Zapsání dočasného souboru ve VB.NET

Sekce: Programování / VB.Net   Datum: 25.11.2015, Autor:  MrK, ID: 4, přečteno 2133x

Potřebujete funkci která zapíše text do dočasného souboru a vrátí jeho název? Tady je:

Public Function Write2TempFile( _
    ByVal sText as String) As String

 'Ziskej jmeno temp souboru
 Dim sFilename As String = _
   System.IO.Path.GetTempFileName()
 Dim oFS As New System.IO.FileStream( _
             sFilename, _
             System.IO.FileMode.Append, _
             System.IO.FileAccess.Write)

 Dim oWrite As New System.IO.StreamWriter(oFS)
 oWrite.BaseStream.Seek(0, System.IO.SeekOrigin.End)

 'Zapis text
 oWrite.WriteLine(sText)
 oWrite.Flush()
 'Zavri soubor
 oWrite.Close()
 'vrat nazev temp souboru
 Return sFilename
End Function

Použití je potom velice jednoduché

Dim sFilename As String = _
  Write2TempFile("Toto je můj dočasný text.")
MessageBox.Show(sFilename)