TreeView ve WEBFORMS ASP.NET a hierarchická data v jedné tabulce

Sekce: Programování / VB.Net   Datum: 12.11.2015, Autor:  Mrk, ID: 2, přečteno 1903x

Potřebujete naplnit TreeView a máte data v jedné tabulce kde se jeden záznam odkazuje na druhý? Tady je postup jak toho jednoduše docílit. Klíčová slova: ASP.NET, VBNET, VB.NET, TreeView

Na stránku si vložte komponentu TreeView a pojmenujte jí tvwSekce.

Do zdrojového kódu třídy stránky přidejte tento kód.

Public Sub FillTreeMenu()
    tvwSekce.Clear()
    Dim sqlQuery As New SqlCommand("SELECT SekceID,SekceNazev,SekceParentID FROM ArtSekce where SekceParentID=0 and SekceID<>0")
    Dim ResultSet As DataSet
    ResultSet = RunQuery(sqlQuery)
    If ResultSet.Tables.Count > 0 Then
      Dim row As DataRow
      For Each row In ResultSet.Tables(0).Rows
        Dim xNod As New TreeNode(row("SekceNazev").ToString & " (" & row("SekceID").ToString & ")", "K" & row("SekceID").ToString)
        xNod.NavigateUrl = "ArtSekceManage.aspx?id=" & row("SekceID").ToString
        tvwSekce.Nodes.Add(xNod)
        NactiPotomky(row("SekceID").ToString, xNod)
      Next
    End If
  End Sub


  Sub NactiPotomky(ByVal ParentID As String, ByRef xRodic As TreeNode)
    Dim sqlQuery As New SqlCommand("SELECT SekceID,SekceNazev,SekceParentID FROM ArtSekce where SekceParentID=" & ParentID)
    Dim ResultSet As DataSet
    Dim idNodu As String = ""
    ResultSet = RunQuery(sqlQuery)
    If ResultSet.Tables.Count > 0 Then
      Dim row As DataRow
      For Each row In ResultSet.Tables(0).Rows
        idNodu = "K" & row("SekceID").ToString
        Dim xNod As New _
TreeNode(row("SekceNazev").ToString & " (" & row("SekceID").ToString & ")", idNodu)
        xNod.NavigateUrl = "ArtSekceManage.aspx?id=" & row("SekceID").ToString
        xRodic.ChildNodes.Add(xNod)
        NactiPotomky(row("SekceID").ToString, xNod)
      Next
    End If
  End Sub  Function RunQuery(ByVal sqlQuery As SqlCommand) As DataSet
    Dim connectionString As String = _ ConfigurationManager.ConnectionStrings("DefaultConnection").ConnectionString

    Dim dbConnection As New SqlConnection(connectionString)
    Dim dbAdapter As New SqlDataAdapter
    dbAdapter.SelectCommand = sqlQuery
    sqlQuery.Connection = dbConnection
    Dim resultsDataSet As DataSet = New DataSet
    Try
      dbAdapter.Fill(resultsDataSet)
    Catch ex As Exception

    End Try
    Return resultsDataSet
  End Function

V události Load pak pokud není PostBack volejte FillTreeMenu.

 

Předpokládá se automaticky:
     Import System.Data a System.Data.SQLClient.
     Tabulka SQL ve formátu SekceID, SekceNazev, SekceParentID
      Konfigurace ve web.config datového připojení DefaultConnection.

 

Samozřejmě pokud to máte jinak musíte si kód upravit.
Zkoušeno na verzi frameworku 4.5.1